slide01 slide02 slide03 slide04
Eye Q
Rekomendowany
Opinie Rodziców
box1
box2
box3

Eye­ q to specjalnie dobrany, unikalny skład wielonienasyconych kwasów tłusz­czowych omega-3 i omega-6 z wy­so­ką zawartością kwasu omega-3 EPA, polecany dla dzieci i dorosłych.

Eye q to łatwy i wygodny sposób dostarczania do organizmu wielonie­nasyconych kwasów tłusz­czowych omega-3 i omega-6 w zbilansowanych propor­cjach (EPA do DHA – 3,2:1).

Eye­­ q jako jedyny posiada Rekomen­dację Polskiego Towarzystwa Neuro­logów Dziecięcych.

Dzięki szeregowi badań klinicznych eye q zdobył zaufanie wielu Fundacji i Organizacji Pozarządowych wspie­­ra­jących Dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się z opi­niami rodziców, którzy stosują u swoich dzieci suplementację preparatem eye q i zechcieli podzielić się z nami swoim doświadczeniami.